BasisMeetings

De @home en BasisMeeting zijn twee programma’s voor gelovigen op woensdagavond. De ene woensdag komen mensen bij elkaar in @homes: kleine groepen in de Basis. De andere woensdag is er een BasisMeeting: een dienst voor gelovigen.

Groeien in geloof

De Basis richt zich op zondagochtend specifiek op mensen die zoekend zijn. Voor meer diepgang kun je bij de Basis terecht op zondagavond. De ene week tijdens de BasisMeeting en de andere week in een @home. Komen op de zondagavond is belangrijk voor je persoonlijke groei. De BasisMeeting staat dan ook in het teken van discipelschap, het volgeling-zijn van Jezus. Er is volop ruimte voor je persoonlijke geloofsontwikkeling door onderwijs vanuit de Bijbel, gezamenlijk zingen en gebed. We vieren regelmatig met elkaar het avondmaal. Vragen die bijvoorbeeld voorbij komen zijn: “Hoe kan ik meer ervaren van de liefde, geborgenheid en veiligheid die God wil geven? Wat wil God van mij als ik Hem in mijn leven heb toegelaten? Wat zegt de Bijbel over hoe ik het beste met mijn tijd, mijn energie, mijn geld om kan gaan?” Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon komen.

De BasisMeeting is om de week op zondagavond in de Basis van 19.15– 20.45 uur

Komende BasisMeetings

(Nog) geen activiteiten bekend