Loretta

Ik ervaar Gods onvoorwaardelijke liefde

Voorafgaande aan dit interview kreeg Loretta de vraag hoe haar leven er uit zag voordat ze God leerde kennen, en op wat voor manier het geloof haar leven heeft veranderd. Loretta gaf de volgende woorden: Zonder God: ‘Zoekend naar liefde en acceptatie’. Met God: ‘Ervaren Gods onvoorwaardelijke liefde’. Ze is pas 20 jaar oud, toch heeft ze al een bijzonder levensverhaal.

Zoekend naar liefde en acceptatie

Loretta groeide op als oudste kind van het gezin, samen met haar zusje Rosalie. Ze is een echte Apeldoornse. De ouders van Loretta waren niet gelovig en gingen helaas scheiden toen ze drie jaar oud was. Doordat Loretta naar een christelijke basisschool ging, kreeg ze toch wat te horen over het geloof. Toen ze in groep 8 zat kreeg ze samen met haar vriendinnengroepje een uitnodiging van een aardige juf om mee te gaan naar ‘Between’, de jeugdgroep van de Basis. Ze wisten in eerste instantie niet zo goed wat ze er van moesten denken en gingen er niet op in, maar na nog een paar uitnodigingen besloten ze het toch een kans te geven.

Het bleek heel anders dan verwacht. Geen traditionele kerk. Het viel Loretta op dat er veel jongeren waren en de jeugdleiders waren niet stoffig, maar juist enthousiast en erg geïnteresseerd! Ook was er een relaxte sfeer zonder ge-push richting het geloof. Loretta: ‘We vonden het gewoon heel gezellig en dat preekje... ach dat namen we er wel bij.’ Loretta bleef de meetings bezoeken en voelde zich gezien en gewaardeerd.

CatchUp!

Toen ze in de brugklas van de middelbare school zat, ging ze voor het eerst mee met ‘CatchUp!’, het jongerenkamp van de Basis. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door het jongerenwerk van de Basis. Een week lang samen erop uit! Tijdens deze kampweek hoorde Loretta voor over de term ‘onvoorwaardelijke liefde’. Ze vertelt: ‘Ik dacht altijd dat geloof iets abstracts was, iets uit een boekje’. Op één van die avonden vertelde iemand tijdens de toespraak zijn levensverhaal. Het ging over zijn persoonlijke relatie met God. Loretta: ‘Ik dacht, kan geloof persoonlijk zijn?’ Tijdens die gedachte kwam er een plotseling overweldigend blij en fijn gevoel over Loretta, het overviel haar... waar kwam dit vandaan?!

Achteraf beseft ze dat God haar op dat moment een stukje van Zijn liefde wilde laten voelen. Het fijne gevoel bleef aanhouden tijdens de kampweek, maar verdween helaas bij thuiskomst. Loretta begreep niet waarom het weg was en miste het. Er brak een lastige tijd aan waarin ze zich leeg voelde. In haar zoektocht naar dat gevoel koos ze voor verkeerde vriendschappen, ging stiekem drinken en hield er de nodige vriendjes op na. Ze zocht het geluk in wereldse dingen, maar het gevoel waar ze zo naar opzoek was kwam niet bij haar terug. Loretta bleef een leegte voelen.

Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren

Een aantal maanden later bezocht Loretta inmiddels ook geregeld de BasisDienst op zondagochtend. Het thema van die maand was: ‘Broodje aap’. Het onderwerp van die zondag was: ‘God bestaat niet’. De titel wekte Loretta’s interesse en ze luisterde aandachtig naar het verhaal. Loretta: ‘Tijdens de toespraak vertelde Peter iets waardoor plotseling het kamp weer in mijn gedachten kwam. Mijn gedachten dwaalden af en ineens sloeg het bij me in! Dat gevoel toen op kamp... dat was God!!’ En op dat moment ervoer Loretta opnieuw Gods liefde. Dat intense blije gevoel... het was er weer! Ook voelde ze opluchting... ja, hier was ze naar op zoek geweest!

Golgotha-loop

Vanaf dat moment geloofde Loretta echt dat God bestond. Toch bleef ze ergens mee worstelen. Het lukte haar maar niet om een persoonlijke relatie op te bouwen met God. Het frustreerde haar enorm. Het volgende jaar ging Loretta weer mee op kamp. Het thema van dat jaar was: ‘Welke lasten draag je met je mee?’. Aan het einde van de kampweek was er een zogenaamde Golgotha-loop. In je eentje moest je een pad aflopen met een juten zak gevuld met stenen die symbool stonden voor de lasten in je leven.

Aan het einde van het pad stond een kruis, bij dat kruis kon je de zak met lasten neerzetten. Loretta had ook een last die ze met zich mee droeg. De moeilijke tijd met foute vriendjes …. het zat haar nog dwars. Ze wilde dit voor eens en voor altijd afsluiten. In de afgelopen week was steeds meer het besef gegroeid dat dit tussen haar en God in stond. Ze ontdekte dat je ook dit soort dingen bij God mocht brengen.

Loretta: ‘Wauw dat vond ik zo mooi en bijzonder, dat je echt met alles bij Hem mag komen!

Loretta bewandelde het Golgotha-pad en zette haar zak met stenen bij het kruis neer. Daarna ging ze zitten bij het kampvuur en nam, net als de anderen, de tijd om stil te zijn. En in die stilte voelde ze dat God er was. Dat gevoel... dat éne gevoel was er weer, en dit keer wist ze dat het God was! Loretta: ‘Ik ervoer Hem van heel dichtbij’. Ongeveer een uur later werd de stilte verbroken, een vriend zei tegen haar: ‘Ik vind het zo bijzonder... mijn last is echt weg!’ Loretta was blij voor hem en dacht er over na... waar was haar last eigenlijk gebleven? Ze voelde hem niet meer en het drong tot haar door dat haar eigen last ook weg was! Wauw!! Ook voelde ze dat ze niet meer alleen was. Vanaf dat moment veranderde haar relatie met God en werd het contact met Hem heel persoonlijk.’

God aan mijn zijde

Voor haar familie was het best vreemd dat Loretta veel met de kerk bezig was en steeds meer een leven met God begon te leven. Ze dachten dat het een fase was en dat het wel weer over zou waaien. Inmiddels begint het besef bij Loretta’s familie door te dringen dat dit misschien geen voorbijgaande fase is. Loretta heeft een lieve man waar ze net mee getrouwd is. Haar familie ziet met verbazing dat ze voor bepaalde Bijbelse  principes kiest. Zo woonden ze bijvoorbeeld bewust nog niet samen voor hun huwelijk. Voor haar familie is dit best moeilijk te begrijpen. Maar het is mooi om te zien dat Loretta sterk staat in haar geloof. Vol vertrouwen gaat ze de toekomst tegemoet samen met David, haar man. Loretta besluit moedig: ‘Gelukkig heb ik God aan mijn zijde, ik voel heel sterk dat ik op Hem terug kan vallen. Hij staat altijd achter me. Wat is het fijn om Zijn onvoorwaardelijke liefde te kennen!’