VerdiepingsCursus-2

VerdiepingsCursus-2 is een module in de serie verdiepingscursussen voor gelovigen:

  • VerdiepingsCursus -1 | over het volgeling worden van Jezus (12x)
  • VerdiepingsCursus-2 | over lastige levensvragen (6x) en over de missie en visie van de Basis (6x)

Meer info: https://basis.cc/verdiepingscursus

Data