VerdiepingsCursus 3 | Visie

VerdiepingsCursus Visie is de derde module van de serie verdiepingscursussen voor gelovigen:

  • VerdiepingsCursus 1 Volgen | over het volgeling worden van Jezus (12x)
  • VerdiepingsCursus 2 Vragen | over lastige levensvragen (6x)
  • VerdiepingsCursus 3 Visie | over de missie en visie van de Basis (6x)

Data