Aanmelden CatchUp2023

Persoonlijke gegevens
Allergieën, medicijngebruik, dieet etc..
Gegevens ouder/verzorger

Tijdens het kamp zullen we ouders/verzorgers op de hoogte houden via een speciale WhatsApp groep. Wilt u worden toegevoegd aan deze groep?

Gift

In de Basis vragen we geen geld voor deelname aan de activiteiten die we organiseren, maar doen een beroep op de deelnemers om naar draagkracht een gift te geven. Dit heeft twee voordelen. Iedereen kan meedoen, ook zij die het anders niet of niet helemaal zouden kunnen betalen. Een ander groot voordeel is dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn, omdat de Basis een ANBI status heeft. Dat betekent dus dat, afhankelijk van het belastingtarief dat je betaalt, je een fors deel van dit bedrag terug krijgt.

Per persoon verwachten we € 275,-- aan kosten te hebben. Omdat er gezinnen zijn waarbij dit bedrag niet volledig op te brengen is willen wij een beroep doen op mensen die extra bij kunnen dragen. Op die manier kunnen we het kamp voor iedereen mogelijk maken. Op het aanmeldingsformulier kun je vermelden welke gift je wilt geven. 

Ik heb dit formulier ingevuld. Ik verklaar als wettelijke ouder(s)/verzorger(s) door verzending van dit formulier, dat de organisatie van CatchUp niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enigerlei schade ontstaan tijdens de reis, het verblijf en de activiteiten. Hiertegen kan de tiener zichzelf verzekeren, onder andere door een reisverzekering af te sluiten. Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Door ondertekening van dit formulier geef ik Kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.