Lijst 77 Partij voor Jezus - Financien: geld telt niet

Het 1e deel in de serie: Lijst 77 Partij voor Jezus

Over overheidsuitgaven, rentmeesterschap en bezuinigingen.