Als ik zo vrij mag zijn - Een plan voor mijn leven… Meent u dat nou?

Het 4e deel in de serie: Als ik zo vrij mag zijn

Zes eerlijke vragen aan God.

Gewoon braaf knikken. Ja en amen zeggen. Zo zitten de meeste Nederlanders niet in elkaar. Misschien werkt het bij ons zelfs andersom. Als we iets niet begrijpen of ergens onze vraagtekens bij plaatsen, vertrouwen we het niet. Het christelijk geloof is zeker een onderwerp dat vragen oproept en onze wenkbrauwen kan doen fronsen … In deze serie van zes diensten gaan we een paar hete hangijzers niet uit de weg. Wat zou God te zeggen hebben op de volgende vragen?