De God die ik je gun - ... houdt (van) contact.

Het 4e deel in de serie: De God die ik je gun

"Er wordt teveel van Mij gemaakt, wat Ik helemaal niet ben” (Stef Bos over God)

God heeft bij velen niet zo’n beste naam. Door de manier waarop Hij wordt gepresenteerd, ontstaat makkelijk een vertekend beeld. Maar misschien is er veel van Hem gemaakt wat Hij helemaal niet is. In deze interessante themaserie laten we Hem aan het woord om voor Zichzelf te spreken. Ook hoor je hoe anderen Zijn Karakter leerden kennen. We hopen dat je open staat voor verrassende inzichten …