Gelukkig zijn ... in voor- en tegenspoed - Het is maar waar je naar kijkt

Het 4e deel in de serie: Gelukkig zijn ... in voor- en tegenspoed

Het komt allemaal goed kind! Elke dag weer praten ouders hun kinderen moed in. In de praktijk is het soms best lastig om te blijven geloven in een goede afloop. Toch geloven wij in een happy end. Naïef? 

Over deze serie

Soms zijn uitdagingen groot en zie je geen oplossing. Soms zijn er vragen zonder bevredigend antwoord. In zulke tijden is het makkelijk om te vluchten of de moed te verliezen. Of jaloers te kijken naar het geluk van anderen. We gaan je in deze serie niet vertellen dat geloof in God al je problemen laat verdwijnen. Maar we hebben ontdekt dat het mogelijk is om vast te houden aan geluk, hoop en geduld ... ook in tegenspoed.