In vuur en vlam - Pinksteren

Over deze serie

Wat als je een nieuwe kans zou krijgen? Het oude los kan laten en het nieuwe in kon wandelen. Niet langer uitgedoofd en uitgeblust zijn, maar helemaal in vuur en vlam staan. Dat is de belofte waar Pinksteren over gaat. In deze doopdienst vertellen mensen hoe zij veranderd, vernieuwd en vervuld zijn en laten ze dit zien door de doop.

Diensten in deze serie