Nalatenschap

De Basis steunen via uw testament
Het is mogelijk de Basis op te nemen in uw testament. Ook deze vorm van giften zal de Basis volledig gebruiken om mensen te bereiken met het evangelie.

Testament

In de Basis geloven we dat het leven niet ophoudt nadat je op aarde komt te overlijden. In de Bijbel staat namelijk: Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. Wát een perspectief. Wij hebben het verlangen mensen te bereiken met deze boodschap die rijkt tot over de grenzen van de dood. Maar wat gebeurt er met uw geld en bezittingen als u er niet meer bent? Het is door een testament op te stellen mogelijk om in belangrijke mate zelf te bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt.

U kunt er voor kiezen om de Basis in uw testament op te nemen. Alle giften die wij ontvangen, gebruiken wij voor de volle 100% voor het betalen van een breed scala aan missionaire activiteiten. De Basis wil dat iedereen aan deze activiteiten mee kan doen en daarom vragen we 'aan de voorkant’ geen geld voor deelname. Geld mag in onze ogen nooit een belemmering zijn voor mensen die op zoek zijn naar God.

Kleinere en grotere bedragen

U helpt met elke gift mee om mensen te bereiken met het evangelie en hen aan te moedigen en helpen om toegewijde volgelingen van Christus te worden. Daarin heeft u twee mogelijkheden: u kunt meebouwen aan het lokale werk van de Basis in Apeldoorn en omstreken en u kunt meebouwen aan het opzetten van een netwerk van Basis-kerken in Nederland. Soms denken mensen dat nalatenschap om grote bedragen gaat, maar dit hoeft niet. Wat u ook wilt nalaten, klein of groot, de Basis is zeer dankbaar voor iedere gift. Met uw gift bouwt u mee aan onze droom om mensen te bereiken met de mooiste boodschap ter wereld. Ook na uw overlijden.

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende opties hoe u uw nalatenschap aan een goed doel kunt schenken.

  • Erfstelling: De Basis wordt benoemd tot (mede-)erfgenaam. U geeft dan aan welk percentage u van uw nalatenschap aan de Basis wilt geven. Daarbij geldt uiteraard dat uw eventuele kinderen recht hebben op hun legitieme portie.
  • Legaat: De Basis wordt benoemd tot legataris. Dit houdt in dat een vastgesteld bedrag of bepaalde vastgestelde goederen aan de Basis wordt nagelaten na uw overlijden. Het is mogelijk om meerdere goede doelen als legataris in uw testament op te nemen.

Geen erfbelasting betalen

Het is misschien prettig om te weten dat over uw nalatenschap aan de Basis geen erfbelasting afgedragen hoeft te worden. De Belastingdienst hanteert bij nalatenschappen voor goede doelen het zogenoemde nultarief indien het goede doel over een ANBI-status beschikt. De Basis heeft een ANBI-status.

Meer informatie

Het is altijd een persoonlijke keuze om een goed doel op te nemen in een testament. Het is dan ook verstandig om geen overhaaste beslissingen te nemen. Als uw vragen heeft over uw nalatenschap ten gunste van het werk van de Basis, dan komen wij graag met u in contact voor een persoonlijk gesprek. Misschien wilt u eerst meer weten over de verschillende vormen van het testament. Of wilt u meer weten wat wij met uw nalatenschap gaan doen. Het is ook een mogelijkheid dat u wilt dat wij uw nalatenschap voor een specifiek onderdeel van de Basis gebruiken. Neemt u in dat geval contact op met Richard van de Hel van het LeidersTeam.