Aanmelden Together Outdoor

Leuk dat je mee wilt gaan op Together Outdoor! De gegevens die je invult zullen niet met derden gedeeld worden en enkel gebruikt worden voor de organisatie van dit jongerenkamp. Na je inschrijving wordt in de loop van de tijd toegevoegd aan een WhatsApp-groep waarin je de laatste informatie krijgt. Daaronder valt bijvoorbeeld een paklijst en praktische updates.

Met het invullen van je gegevens ga je akkoord met huishoudelijk reglement van de Basis. Onvolledige gegevens kunnen helaas niet in behandeling genomen worden. Wees dus duidelijk en volledig met het invoeren van je gegevens.

Persoonlijke gegevens
Gegevens contactpersoon
Gift
Maak dit bedrag binnen twee weken na aanmelding over op rekening NL52RABO0394011082, t.n.v. De Basis, o.v.v. gift Together Outdoor en naam van deelnemer. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk, neem hiervoor contact op met Mark van Burg, markvanburg@basis.cc
Overig
Allergieën, medicijngebruik, dieet etc..

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik verklaar door verzending van dit formulier, dat de organisatie van Together Outdoor niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enigerlei schade ontstaan tijdens de reis, het verblijf en de activiteiten. Hiertegen kun je jezelf verzekeren, onder andere door een reisverzekering af te sluiten.

Door ondertekening van dit formulier geef ik Kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.