Word vriend van de Basis

Draag je ons werk een warm hart toe? Word vriend van de Basis en steun ons.

Ik word vriend van de Basis

Wat fijn dat jij vriend wilt worden van de Basis. We waarderen jouw besluit, en daarmee jouw bijdrage aan onze missie, enorm. Je kunt onderstaand formulier invullen om je hiervoor aan te melden als je minimaal EUR 5,- per maand wilt bijdragen.
Persoonlijk
Betaalgegevens
De Basis | Condorweg 1 | 7332 AC | Apeldoorn | Nederland | incassant ID NL52 RABO 0394 0110 82. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Basis om doorlopend een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Basis.

Door ondertekening van dit formulier geef ik Kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.