Cursus 4: Welkom in de Basis

De cursus 'welkom in De Basis' is een vervolgcursus na 'Vrijheid in Christus'. De cursus is bedoeld voor gelovigen (21+) die willen invoegen in De Basis en de 3e cursus (Vrijheid in Christus) gevolgd hebben. Op tien avonden krijg je inzicht over de theologische kaders en de missie, visie en waarden van De Basis. De cursus start twee keer per jaar (januari en september) en is twee-wekelijks op woensdagavond.

Graag meld ik me aan voor de cursus 'Vrijheid in Christus'.

Door ondertekening van dit formulier geef ik Kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.