1. Home
  2. Aanvragen gratis VOG

Aan vrijwilligers en betaalde krachten die werken met minderjarigen en mensen in een kwetsbare positie - concreet: alle teams die vallen onder de clusters Kinderen, Jongeren en Zorg voor mensen - wordt een VOG gevraagd. De VOG (origineel) dient de vrijwilliger of betaalde kracht (1) te laten zien aan de verantwoordelijke clusterleider en (2) op te sturen naar het secretariaat van De Basis. Dit team registreert wie en wanneer een VOG heeft laten zien. De Basis bewaart niet de originele VOG’s, maar alleen een digitaal exemplaar. Een VOG kun je gratis aanvragen via onderstaand formulier.

Door ondertekening van dit formulier geef ik Kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.