1. Home
  2. Hoe wij geloven in geven

Financiën

Wij geloven dat God voorziet

Geven is delen wat ons is toevertrouwd. Wij geloven dat God ons in alles voorziet. Hij daagt ons ook uit om iets van wat we ontvangen, weer te delen met anderen. Op die manier voorziet God ook De Basis in de financiële middelen die nodig zijn voor onze activiteiten. God geeft ons nooit te weinig, maar wij geloven dat Hij met iedere gift die we extra krijgen, ook meer kan doen. Daarom zou het ontzettend gaaf zijn als ook jij besluit te geven. Zo kunnen we nieuwe plannen ontwikkelen om onze missie vorm te geven.

Wij investeren in onze bezoekers

In De Basis gebruiken we alle giften voor het werk dat we voor God doen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor ondersteuning van Upstream, kosten voor cursussen en kosten voor ons gebouw. Jaarlijks leggen we verantwoording af over onze inkomsten en uitgaven via een jaarrekening die is opgesteld door de accountant.