1. Home
 2. ANBI

ANBI

We betalen alle activiteiten uit de giften die we van veel mensen ontvangen. Goed om te weten is dat De Basis een ANBI-keurmerk heeft. Giften aan De Basis zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

De Basis als ANBI

De Basis is officieel een kerkgenootschap - een op zichzelf staande geloofsgemeenschap - en is gevestigd in Apeldoorn. De Basis is opgericht in september 2004 en begonnen in 2005. Haar activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren en ondersteunen van diensten, het faciliteren van cursussen en het aanbieden van activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Algemeen

Kerkgenootschap De Basis wordt bestuurd door het leidersteam en heeft van de belastingdienst een ANBI-beschikking gekregen. Door je in te voegen, word je onderdeel (lid) van De Basis.


 • Naam ANBI: kerkgenootschap De Basis 
 • NL52 RABO 0394 0110 82 t.n.v. De Basis
 • RSIN/Fiscaal nummer: 851.963.134
 • Website: www.basis.cc
 • E-mail: info@basis.cc
 • Adres: Gebouw 055 | Condorweg 1 | 7332 AC | Apeldoorn

Missie en beleid

Kerkgenootschap De Basis heeft voor zichzelf en haar vrijwilligers de volgende missie geformuleerd: We willen mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof. De Basis hanteert kwaliteitskenmerken die helpen deze missie vorm te geven. Dit zijn:


 • toerustend leiderschap en gavengerichte taakvervulling
 • hartstochtelijk geloofsleven en doelmatige structuren
 • inspirerende samenkomsten en groeizame gemeentekringen
 • behoeftegerichte evangelisatie en liefdevolle relaties

Beloningsbeleid

De meeste werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Ook is de eerste voorganger sinds 2004 onbezoldigd. Sinds 2016 ontvangt een aantal vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding (zie bedrag onder vrijstellingen in het jaarrapport). De tweede voorganger en de muziekverantwoordelijke ontvangen sinds 2021 maandelijks een brutovergoeding, zoals afgesproken in de Overeenkomst van opdracht  (zie bedrag onder vergoeding staffuncties in het jaarrapport). 

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten


boekjaar
Baten   
Huisvestingskosten 
Kosten gemeenteactiviteiten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Lasten 
Exploitatieresultaat  
Totaal financiële baten en lasten 
Resultaat boekjaar

Boekjaar van januari t/m december

 

2022       | 2021       |2020
269.640 | 355.119 | 338.798
095.227 | 087.120 | 087.120
076.562 | 152.567 | 041.171
000.000 | 000.000 | 001.411
090.850 | 027.764 | 001.212
262.639 | 267.451 | 130.914
007.001 | 087.668 | 207.884
075.739 | -75.739 |-122.018
082.490 | 011.929 | 085.866

Volledige jaarverslag van De BasisKlik hier voor inzicht het financiële verslag 2022 van De Basis. Nieuwe verslagen worden gepubliceerd op 1 juli van het volgende boekjaar.