1. Home
  2. Cursus 4: Welkom in De Basis

Cursus 4: Welkom in De Basis

Welkom in De Basis is de cursus die volgt op Vrijheid in Christus.

De cursus

De cursus start twee keer per jaar op een woensdagavond (in januari en in september) en bestaat uit tien cursusavonden. De cursusavonden zijn één keer per twee weken. De locatie van de cursus is één van de zalen van Gebouw 055. De doelgroep is iedere gelovige van 21 jaar of ouder die de cursus Vrijheid in Christus heeft gevolgd en wil invoegen in De Basis. In deze cursus krijg je inzicht in de theologische kaders en de missie, visie en waarden van De Basis. 

Meedoen is gratis

Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom vragen we geen geld voor deelname aan deze cursus. Vrijwillig bijdragen mag natuurlijk altijd. 

Aankomende cursusdata

Direct aanmelden

Door ondertekening van dit formulier geef ik kerkgenootschap De Basis toestemming voor het verwerken van de hiervoor door mij ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van De Basis.

cursus 1

Op zoek naar God

cursus 2

Op weg met God

cursus 3

Vrijheid in Christus