Privacy

Als je deel wilt nemen aan activiteiten van de Basis kan het zijn dat we hiervoor enkele gegevens van jou nodig hebben. De Basis respecteert hierbij altijd jouw privacy. Lees hieronder meer over de privacyverklaring van de Basis.

Privacyverklaring Kerkgenootschap de Basis

Kerkgenootschap de Basis in Apeldoorn, hierna te noemen 'de Basis', is een kerkgenootschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Basis vindt uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens de Basis gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van de Basis kunt verwachten, aan welke regels de Basis zich houdt en wat uw rechten zijn (als de Basis persoonsgegevens van u verwerkt).

Toepasselijkheid

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden, hierna te noemen 'Basisten', relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;
  • ​Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek, aan -en gebruik van onze website, welke met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.

Verwerking van uw gegevens

De Basis houdt een leden- en giftenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Ook kunnen hier geregistreerde gasten in worden opgenomen. Relaties zijn personen die deelnemen aan activiteiten en/of cursussen van de Basis.

Ledeninformatiesysteem
De Basis legt de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website, profielfoto, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U hebt aangegeven Basist te willen worden;
  • U hebt aangegeven als gast geregistreerd te willen worden.

Giftenadministratie
De Basis legt de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U een gift geeft via de website;
  • U een machtigingsformulier invult;
  • U een bijdrage overmaakt.

Deelname aan activiteiten
De Basis legt de volgende gegevens vast wanneer u als Basist of relatie deelneemt aan activiteiten en/of cursussen van de Basis: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer het mogelijk is om een specifieke gift te geven), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U zich aanmeldt voor de betreffende activiteit en/of cursus.

Zorgaanvraag
Indien u zich aanmeldt voor een zorgaanvraag worden de volgende gegevens vastgelegd in het pastoraal systeem van de Basis: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer:

  • U zorg aanvraagt via de website, telefoon of e-mail;
  • Het gesprek gevoerd wordt.

Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).

Beeldopnamen

Tijdens diensten en activiteiten van de Basis is het mogelijk dat er beeldmateriaal genomen wordt ten behoeve van interne- en/of externe communicatie. De Basis doet haar best om bezoekers van diensten en activiteiten zo min mogelijk in beeld te brengen. Gezien het publieke karakter van onze activiteiten is het vaak onmogelijk om niemand in beeld te brengen. Als er wel bezoekers in beeld worden gebracht dan is dit zo onherkenbaar mogelijk. Vrijwilligers die helpen bij de activiteiten waar kinderen bij betrokken zijn worden opgeroepen om ook als privépersoon geen beelden te maken waarop kinderen zichtbaar zijn. Mocht u in een van de uitingen van de Basis iets tegenkomen waar u naar uw mening (te) herkenbaar in beeld bent, kan u dit laten weten via info@basis.cc.

Videoregistratie van diensten

BasisDiensten en -Meetings worden opgenomen. Deze diensten kunnen via onze website en YouTube-kanaal teruggekeken worden. Voor nadere informatie over wat er wel en niet in beeld wordt gebracht, verwijzen we u naar bijgaand document.

Media in Gebouw 055

Aandacht voor zieken

Vermelding van zieken via de e-mail en/of tijdens BasisMeetings vindt plaats in afstemming met en na toestemming van betrokkene(n). Dit betekent dat zieken tijdens de BasisMeetings genoemd kunnen worden en/of voorbede voor hen gedaan kan worden. De diensten zijn terug te zien op het interne gedeelte van de Basis website en is dus alleen zichtbaar voor Basisten en geregistreerde gasten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Als u zich uitschrijft als Basist bewaart de Basis standaard uw gegevens. Dit wordt gedaan om later nog eens contact met u op te kunnen nemen en om te kunnen zien wie er Basist geweest zijn. Als u op een later tijdstip toch weer Basist wordt, heeft de Basis zo bovendien uw gegevens nog. U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens door een email te sturen naar info@basis.cc. Geef in deze e-mail aan dat u bezwaar maakt tegen het bewaren van uw gegevens. Dit kan niet als je nog Basist bent, omdat de Basis uw gegevens dan nog nodig heeft om een correcte ledenadministratie te voeren.

Als u bezwaar maakt verwijdert de Basis binnen 3 maanden alle gegevens waarop geen verplichting rust om deze te bewaren. Als u elektronische giften heeft gegeven komt u voor in de giftenadministratie van de Basis. De Basis wordt verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Ook bewaart de Basis de toestemmingen voor gegevensverwerkingen die door u zijn gegeven. De Basis heeft immers de wettelijke verplichting om te kunnen bewijzen dat u toestemming heeft gegeven.

U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling en portabiliteit van uw gegevens. Stuur hiervoor een email naar info@basis.cc met als onderwerp “AVG recht” en geef aan welk recht u wilt uitoefenen.  

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Als u de website van de Basis bezoekt worden er een aantal cookies opgeslagen. Deze hebben betrekking op Drupal, het CMS van de Basis. In deze cookies wordt bijgehouden of JavaScript ingeschakeld is op uw apparaat en of u als gebruiker heeft aangevinkt dat inloggegevens onthouden moeten worden. Daarnaast worden er ook cookies geplaatst t.b.v. Google Analytics.

Google Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee de Basis deze website voortdurend kan verbeteren voor haar gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. De Basis heeft Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van de Basis en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. De Basis heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van de Basis geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van de Basis een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van de Basis te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (de Basis) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mail

Wanneer u als Basist, gast of relatie uw e-mailadres aan de Basis heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie rondom De Basis. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van de Basis.

Contact met leden, relaties en/of bezoekers

De Basis informeert haar leden via email, alsmede via de website van de Basis, post, telefoon en/of social media; Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. De Basisten- en geregistreerde gastenlijst is inzichtelijk via het smoelenboek op de interne website van de Basis.

Beveiliging

De Basis heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt de Basis ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie of taak toe bevoegd zijn. Ook zorgt de Basis er zo voor dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

De Basis behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@basis.cc. U kunt ook contact opnemen via de post: Condorweg 1, 7332 AC, Apeldoorn.