1. Home
  2. Privacy

Privacy

Als je deel wilt nemen aan activiteiten van De Basis kan het zijn dat we hiervoor enkele gegevens van jou nodig hebben. De Basis respecteert hierbij altijd jouw privacy. Lees hieronder meer over de privacyverklaring van De Basis.

Privacyverklaring van De Basis

Kerkgenootschap De Basis in Apeldoorn [hierna te noemen De Basis] is een kerkgenootschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Basis vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens De Basis gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van De Basis kunt verwachten, aan welke regels De Basis zich houdt en wat uw rechten zijn (als De Basis persoonsgegevens van u verwerkt).


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van (1) de door leden [hierna te noemen Basisten], aspirant leden [hierna te noemen WelkomBasisten] bezoekers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en (2) ​data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website, die met uw toestemming aan ons zijn verstrekt.


Verwerking van uw gegevens

De Basis houdt een leden- en giftenadministratie bij waarin ook persoonsgegevens van gezinsleden kunnen worden vastgelegd. Ook kunnen hier WelkomBasisten, bezoekers en vrijwilligers  in worden opgenomen. 

Ledeninformatiesysteem
De Basis legt de volgende gegevens vast in het ledeninformatiesysteem: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website, profielfoto, geboortedatum en eventuele gezinsrelaties. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u hebt aangegeven Basist of WelkomBasist of vrijwilliger te willen worden.

Giftenadministratie
De Basis legt de volgende gegevens vast in de giftenadministratie: naam, adres, woonplaats en IBAN. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u een gift geeft via de website, een machtigingsformulier invult of een bijdrage overmaakt.

Deelname aan activiteiten
De Basis legt de volgende gegevens vast wanneer u als Basist, WelkomBasist, bezoeker of vrijwilliger deelneemt aan activiteiten van De Basis: naam, adres, woonplaats, IBAN (wanneer het mogelijk is om een specifieke gift te geven), bijzondere persoonlijke gegevens voor zover van toepassing. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u zich aanmeldt voor de betreffende activiteit en/of cursus.

Zorgaanvraag
Indien u zich aanmeldt voor een zorgaanvraag worden de volgende gegevens vastgelegd in het pastoraal systeem van De Basis: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en bijzondere gegevens betreffende de hulpaanvraag. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer u zorg aanvraagt via de website, telefoon of e-mail of wanneer er een gesprek gevoerd wordt.

Ten slotte
Geen van bovenstaande gegevens wordt aan derden verstrekt (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden).


Beeldopnamen

Tijdens diensten en activiteiten van De Basis is het mogelijk dat er beeldmateriaal gemaakt wordt ten behoeve van interne en/of externe communicatie. De Basis doet haar best om bezoekers van diensten en activiteiten zo min mogelijk in beeld te brengen. Gezien het publieke karakter van onze activiteiten is het vaak onmogelijk om niemand in beeld te brengen. Als er wel bezoekers in beeld worden gebracht dan is dit zo onherkenbaar mogelijk. Vrijwilligers die helpen bij de activiteiten waar kinderen bij betrokken zijn, worden opgeroepen om ook als privépersoon geen beelden te maken waarop kinderen zichtbaar zijn. Mocht u in een van de uitingen van De Basis iets tegenkomen waar u naar uw mening (te) herkenbaar in beeld bent, kan u dit laten weten via info@basis.cc.


Videoregistratie van diensten

Diensten en Upstreamopnames worden opgenomen. Deze opnames kunnen via onze website en YouTube-kanaal teruggekeken worden. Voor nadere informatie over wat er wel en niet in beeld wordt gebracht, verwijzen we u naar bijgaand document: media in Gebouw 055


Aandacht voor zieken

Vermelding van zieken via de e-mail en/of tijdens BasisDiensten vindt plaats in afstemming met en na toestemming van betrokkene(n). Dit betekent dat zieken tijdens de BasisDiensten genoemd kunnen worden en/of dat er voorbede voor hen gedaan kan worden. De BasisDiensten zijn terug te zien op het interne gedeelte van website van De Basis en zijn dus alleen zichtbaar voor Basisten en WelkomBasisten.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Als u zich uitschrijft als Basist bewaart De Basis standaard uw gegevens. Dit wordt gedaan om later nog eens contact met u op te kunnen nemen en om te kunnen zien wie er Basist geweest zijn. Als u op een later tijdstip toch weer Basist wordt, heeft De Basis zo bovendien uw gegevens nog. U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens door een email te sturen naar info@basis.cc. Geef in deze e-mail aan dat u bezwaar maakt tegen het bewaren van uw gegevens. Dit kan niet als u nog Basist bent, omdat De Basis uw gegevens dan nog nodig heeft om een correcte ledenadministratie te voeren. Als u bezwaar maakt verwijdert De Basis binnen drie maanden alle gegevens waarop geen verplichting rust om deze te bewaren. Als u elektronische giften heeft gegeven komt u voor in de giftenadministratie van De Basis. De Basis is verplicht deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Ook bewaart De Basis de toestemmingen voor gegevensverwerkingen die door u zijn gegeven. De Basis heeft immers de wettelijke verplichting om te kunnen bewijzen dat u toestemming hebt gegeven. U hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling en portabiliteit van uw gegevens. Stuur hiervoor een email naar info@basis.cc met als onderwerp 'AVG-recht' en geef aan welk recht u wilt uitoefenen.  


Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Als u de website van De Basis bezoekt wordt er een aantal cookies opgeslagen. Deze hebben betrekking op Filament, het CMS van De Basis. In deze cookies wordt bijgehouden of JavaScript ingeschakeld is op uw apparaat en of u als gebruiker hebt aangevinkt dat inloggegevens onthouden moeten worden. Daarnaast worden er ook cookies geplaatst t.b.v. Google Analytics.

Google Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die gebruikers van Google Analytics op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee De Basis deze website voortdurend kan verbeteren voor haar gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. De Basis heeft Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van De Basis en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. De Basis heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het account van De Basis bij Analytics geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het cookie een niet-privacygevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van De Basis te kunnen waarborgen. Het cookie blijft zes maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (de Basis) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


E-mail

Wanneer u als Basist, WelkomBasist of relatie uw e-mailadres aan De Basis hebt verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie rondom De Basis. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.


Afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van De Basis.


Contact met leden, relaties en/of bezoekers

De Basis informeert haar leden via e-mail alsmede via de website van De Basis, post, telefoon en/of social media: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. De Basisten- en geregistreerde-WelkomBasistenlijst is inzichtelijk via het smoelenboek op de interne website van De Basis.


Beveiliging

De Basis heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt De Basis ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie of taak toe bevoegd zijn. Ook zorgt De Basis er zo voor dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.


Vragen over privacybeleid

De Basis behoudt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar info@basis.cc of versturen per brief naar Condorweg 1, 7332 AC, Apeldoorn.