1. Home
  2. Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Wij zijn De Basis!

We zijn een kerk sinds 2005. Ons verlangen is om op een laagdrempelige manier kerk te zijn. De eerste dienst werd gehouden onder leiding van voorganger Peter van der Weerd in aanwezigheid van een handjevol gasten. Inmiddels is De Basis een volwassen kerk met een uitgebreid kinderprogramma, een veelzijdig jongerenprogramma, een boeiend cursusprogramma en veel compassie voor mensen. 

Onze organisatie

De Basis is een zelfstandig kerkgenootschap en onze activiteiten zijn onderverdeeld in in tien clusters met in totaal ongeveer veertig teams. Vier clusters gaan over mensen: kinderen, jongeren, volwassenen en Upstream. Zes clusters gaan over praktische zaken: Gebouw 055, gastvrijheid, financiën & secretariaat, podium & techniek, zorg voor mensen en PR & communicatie. 

Ons bestuur

De kerk wordt bestuurd door het leidersteam, dat in totaal uit minimaal zeven leiders (oudsten) en voorganger(s) bestaat. Het team is verdeeld in een herderlijk leidersteam en een bestuurlijk leidersteam.

Voorgangers

Peter van der Weerd

Peter is al sinds het begin van De Basis eerste voorganger en primair verantwoordelijk voor het eerste deel van onze missie: mensen bereiken met het evangelie. 

Richard Rensink

Richard  is sinds 2021 medevoorganger van De Basis en primair verantwoordelijk voor het tweede deel van onze missie: mensen helpen groeien in geloof. 

Voorganger Richard Rensink

Dit is ons leidersteam

Van links naar recht: Evert, Adriaan, Peter, Cees, Harm, Richard en Wim

Onze uitgaven

We horen wel eens: Waar betaalt De Basis alles van? We vragen namelijk geen geld voor deelname aan activiteiten die door onszelf worden georganiseerd. We willen iedereen in staat stellen aan deze activiteiten deel te nemen. Natuurlijk kosten al deze activiteiten wel geld ... 

Onze inkomsten

We betalen alle activiteiten door de giften die we van veel mensen ontvangen: mensen die zich betrokken voelen bij De Basis en ons een warm hart toedragen. Dat doen ze vrijwillig. We zien geven als iets waartoe mensen in hun hart besluiten.