1. Home
 2. Meldpunt ongewenst gedrag

Meldpunt ongewenst gedrag

De Basis vindt het belangrijk dat haar betaalde en onbetaalde medewerkers, die in het bijzonder (maar niet uitsluitend) werken met kwetsbare mensen, kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het werk plaats kan vinden.

Beleid ongewenst gedrag

Bewustwording

Het uitgangspunt van het beleid is bewustwording binnen onze gemeente. Wij zijn ons bewust van machtsongelijkheid onder de gemeenteleden en de mogelijke effecten daarvan. Het effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag kan vertonen. De ander kan dit in eerste instantie niet als storend ervaren of wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt aangetast.

 • De Basis erkent dat dit grensoverschrijdend gedrag ook in de eigen gemeente kan voorkomen.
 • De Basis is zich ervan bewust dat alle gemeenteleden recht hebben op een veilige gemeente.
 • De Basis houdt aandacht voor dit onderwerp vast. Op beleidsniveau agenderen wij het onderwerp regelmatig; wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter.
 • De Basis ziet erop toe dat tijdens bijeenkomsten (bijvoorbeeld kerkvergaderingen) dit onderwerp wordt geagendeerd, waardoor de bewustwording over veiligheid bij de gemeenteleden wordt vergroot.


Preventie (instrumenten)

 • De Basis heeft een vertrouwenspersoon [d.w.z. een echtpaar a.i. uit onze gemeente] die voor de gemeenteleden zichtbaar is, laagdrempelig te benaderen is en functioneert als “ambassadeur” voor een veilige gemeente en veilig jeugdwerk.
 • De vertrouwenspersoon in bereikbaar via vertrouwenspersoon@basis.cc.
 • De Basis selecteert zorgvuldig de vrijwilligers en hun geschiktheid wordt periodiek vastgesteld. Aan vrijwilligers en betaalde krachten die werken met minderjarigen en mensen in een kwetsbare positie - concreet: alle teams die vallen onder de clusters Kinderen, Jongeren en Zorg voor mensen - wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. De VOG (origineel) dient de vrijwilliger of betaalde kracht (1) te laten zien aan de verantwoordelijke clusterleider en (2) op te sturen naar het secretariaat van de Basis. Dit team registreert wie en wanneer een VOG heeft laten zien. De Basis bewaart niet de originele VOG’s, maar alleen een digitaal exemplaar.
 • De vrijwilligers en betaalde krachten kunnen gratis een VOG aanvragen via De Basis.
 • De vrijwilligers en betaalde krachten dienen een gedragscode te ondertekenen. Dit wordt ook gearchiveerd door het secretariaat van De Basis.


Nazorg

 • De Basis geeft nazorg aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de gemeente.
 • De Basis geeft nazorg aan daders van grensoverschrijdend gedrag. Dit is niet dezelfde persoon die het slachtoffer begeleidt.


Communicatie

 • Tijdens een kerkvergadering wordt het beleid onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht.


Vasthouden van beleid

 • Het onderwerp wordt één keer per jaar geagendeerd tijdens een kerkvergadering.
 • De vertrouwenspersoon informeert via een kerkvergadering de gemeenteleden over eventuele ervaringen.