1. Home
  2. Waar we voor staan

We willen mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof.

Alles in De Basis draait om mensen: mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan en mensen die een geloofskeuze hebben gemaakt. De eerste groep noemen we zoekers: mensen die bewust of onbewust op zoek zijn naar God. We willen hen bereiken met het evangelie. De tweede groep noemen we gelovigen: mensen die geloven dat God zijn Zoon heeft gegeven om de mensheid te redden, omdat Hij zoveel van ons houdt. We willen hen helpen groeien in geloof. Dit verlangen is niet origineel maar rechtstreeks afgeleid uit de Bijbel. Het staat in Mattheüs 28 en wordt ook wel de grote opdracht genoemd. 

We bereiken mensen door ...

samenwerking

Op zondagmorgen werken we samen met Upstream. Dat is een platform waar wekelijks streams (video-opnames) worden gemaakt en verspreid. We ondersteunen het maken van de opnames en we verzorgen het kinderprogramma. 

aansluiting

Upstream zoekt aansluiting bij mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan, door te vertrekken vanuit herkenbare thema’s, zoals vriendschap, geld, werk, relaties en opvoeding. Maar ook moeilijke thema’s als lijden, verlies of depressie komen aan bod. Vanuit het leven van alledag probeert Upstream een brug te slaan naar de Bijbel.


heldere uitleg

De streams zijn goed te volgen voor mensen die niet bekend zijn met God, de kerk of de Bijbel. Er worden geen ingewikkelde christelijke woorden gebruikt, er komen geen onbegrijpelijke tradities voorbij en je hoeft ook geen Bijbelse verhalen te kennen om het verhaal goed te kunnen volgen.

We helpen groeien door ...

onderwijs

Op zondagavond organiseren we 'gewone' kerkdiensten die we BasisDiensten noemen. Hier staat Bijbelgetrouw onderwijs centraal. Doordeweeks bieden we een uitgebreid cursusprogramma aan.

gemeenschap

We zijn als kerk opgedeeld in kleine groepen (@homes) die tweewekelijks op woensdagavond bij elkaar komen. Dat is de plek bij uitstek waar we elkaar beter leren kennen en er voor elkaar kunnen zijn. 


verbinding

Naast de genoemde activiteiten zijn er programma's voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en senioren.