Welkom in De Basis

Misschien bezoek je De Basis al een tijd en zou je graag lid willen worden. Dat noemen we invoegen. Je wordt dan écht onderdeel van De Basis. Dat is niet zomaar een keuze. Je hebt passie voor God. Je wilt groeien in geloof. En je wilt meebouwen aan een kerk waar het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat.

TER INLEIDING

Het verlangen om mee te bouwen zien we terug in Handelingen 2:41-47 over de eerste kerk. Mensen kwamen daar tot geloof en leefden hun geloof in verbondenheid met elkaar. Ze vormden samen een familie, ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar, ze reikten uit naar ongelovigen en stonden open om mensen op te nemen in hun gemeenschap. Hiermee reflecteerden ze Gods hart, Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Als Basis strekken we ons uit naar zo’n kerk. Enerzijds een hechte en warme groep volgelingen van Christus, die vanuit liefde Hem willen dienen en gehoorzamen. Anderzijds een kerk met een sterk missionaire drive om mensen te bereiken met het evangelie, die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan.

Deze twee aspecten zie je terug in onze activiteiten. De missionaire drive geven we vorm op zondagmorgen, als de meeste mensen nog een gaatje in hun agenda over hebben. Ons gemeenteleven geven we vorm met diensten op zondagavond en @homes (kleine groepen die tweewekelijkse bij elkaar thuis komen) op woensdagavond. Je hoeft geen lid te worden om deel te kunnen nemen aan (de meeste van) onze activiteiten. Maar als je écht onderdeel van de Basis wilt uitmaken, dan kies je ervoor je verantwoordelijk te nemen door te komen, te geven, te dienen en uit te nodigen.

DIT ZIJN KENMERKEN VAN BASISTEN

Om die keuze weloverwogen te kunnen nemen, vertellen we je graag vooraf wat de fundamentele uitgangspunten van een Basist zijn, waarom wij bestaan (onze missie) en waar we elkaar op aanspreken. Zo weet je vooraf waar je bewust ‘ja’ tegen zegt.
Allereerst onze missie, waaraan alles wie we zijn en wat we doen is terug te leiden. We willen: mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof. Daarnaast onderschrijven we drie fundamentele uitgangspunten:
1. we hebben het offer van de Here Jezus aanvaard en we willen Hem graag volgen;
2. we hebben de Bijbel aanvaard als gezaghebbend voor ons leven en door God geïnspireerd;
3. we staan actief achter onze missie.

ZO WERKT HET INVOEGEN

Fase 1 | aanmelden

Je meldt je hier aan voor het welkomsttraject.

Fase 2 | deelnemen welkomsttraject
Je neemt deel aan het welkomsttraject. Dat duurt een jaar en stelt je in staat om op een open en eerlijke manier De Basis te leren kennen. Je krijgt toegang tot de interne website, je ontvangt alle interne informatie en je leert elkaar goed kennen als je met elkaar door twee cursussen gaat: Vrijheid-in-Christus en  Welkom-in-De-Basis. Zo kun je aan het eind het traject een weloverwogen keuze maken om in te voegen of niet.

Fase 3 | invoegen
Wie na afloop van het welkomsttraject wil invoegen, krijgt een uitnodiging voor een welkomstgesprek met een van de voorgangers. Dit is een gesprek bij jouw thuis, duurt ongeveer 60 minuten en is bedoeld om persoonlijk met hen kennis te maken en om terug te kijken op jouw eerste jaar in De Basis.

Fase 4 | overgang naar Basisten@home
Mocht je besluiten om in te voegen in De Basis, dan stap je na afloop van het welkomsttraject met je groep over naar een @home tweewekelijks op woensdagavond. Vanaf dat moment neem je deel aan het @homeprogramma dat verbonden is met de thema’s van de BasisDiensten op zondagavond. Vanuit jouw groep zal iemand de rol van @homeleider op zich nemen.