1. Home
  2. Invoegproces

Misschien bezoek je De Basis al een tijd en zou je graag lid willen worden. Dat noemen we invoegen. Je wordt dan écht onderdeel van De Basis. Dat is niet zomaar een keuze. Je hebt passie voor God. Je wilt groeien in geloof. En je wilt meebouwen aan een kerk waar het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat.

Ter inleiding

Het verlangen om mee te bouwen zien we terug in Handelingen 2:41-47 over de eerste kerk. Mensen kwamen daar tot geloof en leefden hun geloof in verbondenheid met elkaar. Ze vormden samen een familie, ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar, ze reikten uit naar ongelovigen en stonden open om mensen op te nemen in hun gemeenschap. Hiermee reflecteerden ze het hart van God, Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 


Als Basis streven we erna zo’n kerk te zijn. Enerzijds een hechte en warme groep volgelingen van Christus, die vanuit liefde Hem willen dienen en gehoorzamen. Anderzijds een kerk met een sterk missionaire drive om mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan, te bereiken met het evangelie.


Deze twee aspecten zie je terug in onze activiteiten. De missionaire drive geven we vorm op zondagmorgen. Ons gemeenteleven geven we vorm op zondagavond en woensdagavond. Je hoeft geen lid te worden om deel te kunnen nemen aan (de meeste van) onze activiteiten. Maar als je écht onderdeel van de Basis wilt uitmaken, dan kies je ervoor je verantwoordelijk te nemen door te komen, te geven, te dienen en uit te nodigen.

Zo werkt het invoegen

Fase 1 | Aanmelden | Je meldt je aan voor het welkomsttraject door je op te geven voor de cursus Vrijheid in Christus (kies voor de optie "ik doe mee omdat ik overweeg in te voegen").


Fase 2 | Deelnemen welkomsttraject | Je neemt deel aan het welkomsttraject. Dat duurt een jaar en stelt je in staat om op een open en eerlijke manier De Basis te leren kennen. Je ontvangt alle interne informatie en je leert elkaar goed kennen als je met elkaar door twee cursussen gaat: #3 Vrijheid in Christus en #4 Welkom in De Basis. Zo kun je aan het eind het traject een weloverwogen keuze maken om in te voegen of niet.

Fase 3 | Invoegen | Mocht je besluiten om in te voegen in De Basis, dan stap je na afloop van het welkomsttraject met je groep over naar een @home, tweewekelijks op woensdagavond. Vanaf dat moment neem je deel aan het @homeprogramma dat verbonden is met de thema’s van de BasisDiensten op zondagavond. Vanuit jouw groep zal iemand de rol van @homeleider op zich nemen.